LIVSKVALITETTRENING

Skiveprolaps i ryggen behøver sjelden å opereres.

Vondt i ryggen med smerte stråling i benet kan skyldes skiveprolaps. Om dette skulle oppstå er det en fordel at du undersøkes raskt og grundig slik at riktig diagnose kan stilles. Når riktig diagnose stilles vil din kiropraktor utforme en plan for hensiktsmessig oppfølging.

Med råd og veiledning underveis vil de fleste (95%) med skiveprolaps unngå operasjon. Operasjon av skiveprolaps kan vurderes ved mangel på fremgang 6-12 uker etter at de første symptomene oppstod.

Standardisert Prolapsforløp består av fire fastlagte konsultasjoner til undersøkelse, rådgivning og behandling i løpet av åtte uker. Etter første konsultasjon gis det påfølgende konsultasjoner i henholdsvis uke 2, 4 og 8. I løpet av de åtte ukene kan det være aktuelt med ekstra konsultasjoner hvis det er behov for mer aktiv behandling, oppfølging eller overvåking av tilstanden.

Ved den første konsultasjonen foretar kiropraktoren en grundig undersøkelse og legger en behandlingsplan. Kiroprakatoren gir den informasjon og veiledning i forhold til diagnose, prognose og smertehåndtering i hverdagen. I noen tilfeller vil det være aktuelt med bildediagnostiske undersøkeler (MR). Kiropraktoren kan henvise deg til dette. Utover veiledning og rådgivning kan kiropraktoren gi deg annen behandling, for eksempel manuell behandling og/eller benytte seg av den tverrfaglige kompetansen som på klinikken. (øvelser, massasje, fysioterapi).

I standardisert Prolapsforløp følger kiropraktoren dine symptomer forløpende.

Underveis i ditt åtte ukers forløp vil kiropraktoren orientere din fastlege enten det er for generell tilbakemelding eller om du skal ha behov for bruk av reseptbelagt smertestillende medisin. Det skrives også rapport når standardisert Prolapsforløp avsluttes. Dersom det skulle oppstå behov for supplerende undersøkelser, kan din kiropraktor henvise deg til videre utredning eller behandling på sykehuset.