IDRETTLIVSKVALITET

Mange den dag i dag sliter med kneplager, enten når man går, sitter eller står. Ofte føler man at plagene ligger i fremre del av kneet, kanskje litt diffust fra side til side. Kanskje føler du at smertene går litt oppover i låret eller ned i leggen.

Studier har indikert at de som har rygg/bekkenplager også ofte får kneplager. Det viser seg å være en link mellom ryggplager og nedsatt styrke i muskulatur i fremre del av kneet. Vi ser ofte når ryggen begynner å bli problemfri, blir også knærne bedre.

Det er mange strukturer rundt hofte, rygg og lyske som kan referere smerter ned i kneet. Muskulatur, bekken, nerver og andre ledd som hofte og ryggen kan alle gi kneplager. Viktig å ekskludere andre årsaker som gir direkte plager i kne og deretter se på andre strukturer. Her kan ultralyd diagnostikk være et godt alternativ til MR og Røntgen. Med ultralyd kan vi se det meste av nerver, muskler og sener både i kne og hofte.

Her på Klinikk Selsaas, har vi kort vente tid til Ultralyd diagnostikk, samtidig jobber vi tverrfaglig.

 

Referanse:

Suter, E., Lindsay, D. Back Muscle Fatigability Is Associated with Knee Ekstensor inhibition in Subjects with Low Back Pain. 2001. Spine Journal Vol 26 – Issue 16 – pp E361-366