LIVSKVALITET

Hva er svimmelhet, og hvordan oppleves det?

Svimmelhet er en følelse de fleste kjenner til, men som det er vanskelig å sette ord på. Her er en vanlig definisjon:

Svimmelhet er en følelse av desorientering i rommet

Svimmelhet er et resultat av en «mismatch» mellom hva hjernens sanse-apparat oppfatter og hva som virkelig skjer. Svimmelhet er en vanlig forekommende tilstand, og forekomsten øker med alderen. Nedsatt, mistet eller forstyrret funksjon i en eller flere av delene i balansesystemet kan forårsakes av aldring samt av mange forskjellige sykdommer og skader og kan føre til forstyrret balansefunksjon og illusjoner av bevegelse (svimmelhet).

Det er forskjellige måter svimmelhet kan oppleves på, men for mange er det en følelse av ustøhet, der du ofte får en fornemmelse av at hodet eller omgivelsene beveger seg. En slik bevegelsesillusjon kalles også vertigo. Det finnes mange forskjellige årsaker til svimmelhet, og i noen tilfeller kan symptomene ha sammenheng med plager i muskel- og skjelettapparatet.

I en norsk befolkningsstudie (HUBRO 2000–2001) oppgav ca. 30 prosent av kvinnene og 20 prosent av mennene mellom
30 og 60 år at de hadde hatt problemer med svimmelhet de siste 14 dagene.

Er det noen eksterne faktorer som kan påvirke svimmelheten?

Svært mange opplever korte eller lengre episoder med svimmelhet i løpet av livet, og forekomsten øker etterhvert som vi blir eldre. Faktorer som sterke følelser, usikkerhet, tretthet, nye sanseinntrykk eller uvante bevegelser kan være årsaker til denne fornemmelsen. I de aller fleste tilfellene er svimmelheten kortvarig, og du vet vanligvis hvorfor du blir svimmel. Andre ganger kan svimmelheten oppstå spontant uten noen åpenbar årsak, eller som en unormal reaksjon i en normal situasjon. I slike situasjoner bør du oppsøke helsehjelp.

Svimmelhet kan også være et tegn på underliggende sykdom. De fleste sykdommer i nervesystemet og en god del sykdommer i muskel-skjelettsystemet kan gi dårlig balanse. Imidlertid er svimmelhet alene sjelden tegn på alvorlig sykdom da dette også bringer med seg andre symptomer i tillegg. Svimmelhet kan også forekomme som en reaksjon på fysisk inaktivitet, anspenthet, angst, stress og depresjon, for å nevne noen. Denne formen for svimmelhet er gjerne langvarig og forverres av kraftige sanseinntrykk.

Finnes det forskjellige variasjoner/former av svimmelhet?

Noen typer svimmelhet er:

  • Vertigo. Vertigo er det medisinske uttrykket for en type svimmelhet der du har en tydelig, men falsk følelse av at du selv eller omgivelsene beveger seg. To vanlige typer vertigo er karusellsvimmelhet (en følelse av at omgivelsene roterer) og båtdekksvimmelhet (en følelse av at underlaget gynger som på en båt).
  • Nær-besvimelse. En vanlig form for svimmelhet er den du kan få når du holder på å besvime. Denne typen svimmelhet skyldes at det kommer for lite blod til hjernen. Dette kan være helt normalt dersom du sitter en stund på huk og reiser deg raskt opp.
  • Fobisk postural vertigo. Tilstanden kan beskrives som en følelse av svimmelhet og ubalanse som er til stede til tross for at alle objektive balanseundersøkelser er normale. I tillegg opplever du korte episoder av mer intens svimmelhet, som vanligvis utløses av ytre omstendigheter. Mange kan opplever engstelse, svettebyger og hjertebank samtidig med svimmelhetsepisodene.

Årsaker til svimmelhet

Svimmelhet kan ha mange ulike årsaker, som for eksempel påvirkning av balanseorganet i det indre øret, sykdommer/påvirkning i sentralnervesystemet, hjerte- og karsykdommer eller muskel- og skjelettplager/sykdommer. Her er noen eksempler på årsaker til svimmelhet:

  • Krystallsyke/ BPPV
  • Cervikogen/nakke- relatert
  • Meniere´s sykdom
  • Vestibularis nevritt

I noen tilfeller kan plager i muskel og skjelett – spesielt i nakken – utløse svimmelhet. Denne formen for svimmelhet betegnes ofte som cervikogen svimmelhet. Det er antatt at cervikogen svimmelhet skyldes endringer i den nevrologiske kommunikasjonen mellom følelegemer i sener og muskler i nakken, og kroppens balanseorgan i det indre øret.Cervikogen svimmelhet kan oppstå etter nakkeskade, som for eksempel etter nakkesleng, eller ved andre tilstander der bevegelse av nakken er begrenset og smertefullt.

Klinikk Selsaas – hvor kommer vi inn i bildet?

Dersom du plages av svimmelhet kan du oppsøke kiropraktor for hjelp. Hos kiropraktoren vil det bli foretatt en utredning av svimmelheten din for å se om det stammer fra muskel- og skjelettapparatet, er forårsaket av krystallsyke, eller andre underliggende årsaker. Diagnostikken består blant annet av en nøyaktig anamnese, tester av vestibulær funksjon, nevrologiske tester, posisjons/reponerings-tester og vurdering av postural kontroll. Hvis det viser seg at svimmelheten stammer fra nakken, og/eller er relatert til krystallsyke, kan ofte manuelle teknikker og konservativ behandling hjelpe. Mistenker kiropraktoren underliggende sykdom, eller har behov for ytterligere tester og undersøkelser, vil du raskt bli henvist videre til din fastlege, MR eller CT,  øre/nese/hals-lege eller sykehus.

Nytt utstyr til vår klinikk: VNG (Videonystagmografi)/Videobriller

I løpet av høsten får vi på plass VNG/Videobriller som spesielt brukes som en viktig del av en utvidet undersøkelse av pasienter med svimmelhet. Dette utstyret er spesielle briller med installert infrarødt kamera som viser øynene til pasienten på en skjerm, og dermed gjør det mye lettere å karakterisere type nystagmus. Nystagmus er ufrivillige rytmiske øyebevegelser som ofte skyldes skade eller sykdom i balanseorganet. Dette utstyret kan hjelpe klinikeren i stor grad med å lettere samt raskere sette korrekt diagnose, og dermed iverksette korrekte tiltak hurtig.

Sliter du selv med svimmelhet eller kjenner noen som plages med det, gi oss på Klinikk Selsaas et ring på 52716000 eller send meg en mail på:

stein.tore@klinikk-selsaas.no

Refferanser

Ledin, Torbjörn, and Ann-Sofi Kammerlind. «Dizziness and disequlibrium.» (2010): 356-366.

www.balanselaboratoriet.no

www.helsenorge.no

www.kiropraktikk.no