Mediyoga

Mediyoga er en terapeutisk yogaform som har sin opprinnelse fra klassisk kundaliniyoga, en svært gammel yogaform fra nord India og Tibet. Dette yogiske system er utviklet utifra resultatene av vitenskapelige studier over hele verden. Mediyoga brukes nå på over 60 helseinstitusjoner i Sverige, innen somatikk og psykiatri, i spesialist- og primærhelsetjenesten. Flere store svenske bedrifter bruker Mediyoga i rehabilitering av sine ansatte og iforebyggende helsearbeid. Mere enn 35 000 personer i over 250 bedrifter har blitt introdusert til Mediyoga. For eksempel Astra-Zeneca, Stockholms kommune, SAS, Posten, Philips, Ericsson, m.fl.

Mediyoga omfatter ulike program og meditasjoner og er et terapeutisk system som kan brukes ved rehabilitering for grupper med ulike behov, for eksempel astmatikere, utbrenthet, ulike former av rygg- og nakkeproblemer, hjertelidelser, søvnforstyrrelser, spiseforstyrrelser, Parkinson, MS, migrene, lungesykdommer m.m. Mediyoga kan også skreddersys for den enkeltes spesifike behov i individuelle timer eller brukes i åpne klasser. Mediyoga består av korte og enkle yogaprogram der fysiske øvelser kombineres med dyptvirkende meditasjon, konsentrasjons- og pusteteknikker. Alle øvelser utføres alltid med utgangspunkt i individets evne og kapasitet. Derfor kan også svært utmattede og kronisk syke personer delta i utøvelsen av Mediyoga.

Pusten spiller en viktig og grunnleggende rolle i Mediyoga. Hos de fleste mennesker er pusten en ubevisst funksjon. Pusten er et direkte avtrykk av ulike følelsesmessige tilstander. Er vi oppjaget, puster vi raskt og overflatisk. Er vi rolige, puster vi dypere med roligere åndedrag. En bevisst forandring av pusten påvirker hvordan vi har det og kan skape fysisk, mental og emosjonell harmoni inni oss. Yogaøvelsene, som utføres langsomt og kontrollert, er egnet til å utvikle fysisk smidighet, skape mental avspenning og gi innsikt. Yogatreningen gir smidig, utholdende muskulatur, påvirker fordøyelsen og hormonbalansen, gir et sterkere og mer utholdende nervesystem,balanserer høyre og venstre hjernehalvdel mot hverandre og forbedrer søvnen – og mye mer.

Det er helt klart at du definitivt får noen tydelige målbare effekter, både fysisk, mentalt og emosjonelt av din yogatrening. Det viktigste med yogatreningen er å lære seg å lytte til sitt indre. Det handler om å bygge opp en bevissthet om kroppen, spenninger og adferdmønster.

Del: