Fysioterapi

FYSIOTERAPI

•    Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og deres kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. De kan være med på å optimalisere bevegelsesfunksjon og livskvalitet innenfor både helsefremmede, forebyggende, behandlede og rehabiliterende virksomhet. De har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk, og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.
Våre fysioterapeuter kan behandle individuelt eller i grupper. Ved et førstegangsbesøk blir det lagt av 45 min til grundig undersøkelse og diagnostisering, for å finne frem til en helhetlig og hensiktsmessig behandlings plan. Deretter vil det være påfølgende behandlingstimer på 30 min hvor fysioterapeuten har en-til-en behandling med pasienten. Hos våre fysioterapeuter er det kort ventetid. Ved vår klinikk trenger du ikke henvisning fra fastlege for å oppsøke våre fysioterapeuter. Siden dette er en privat tverrfaglig klinikk, så har ikke våre fysioterapeuter statlig driftstilskudd. Vi er derimot knyttet opp mot de fleste forsikringsselskaper og blir dekket gjennom flere helseforsikringer.
Fysioterapeutene behandler:
•    Idrettsskader
•    forstuvninger
•    belastningslidelser
•    postoperativ behandling
•    ryggsmerter
•    senebetennelser
•    muskelfestebetennelser
•    bekkenløsning
•    isjias
•    hoftesmerter
•    knesmerter
•    fot/ankel/håndleddsmerter
•    hodepine

•    Våre fysioterapeuter bruker ulike typer tilnærminger
•    - Bløtvevsbehandling med massasje og tøyninger
•    - Triggerpunktsbehandling og dry needling (nåler i triggerpunkt)
•    - Mobiliserende teknikker
•    - Redcord/slyngebehandling
•    - Taping med kinesiotape og sportstape
•    - Oppsett av treningsprogram for spesifikk plage eller for generelt bedre fysisk form
•    - Avspenning og stressmestring gjennom pusteteknikker og bevisstgjøring
•    - Såletilpasning f.eks. ved fot ankel og kneplager
•    - Gruppetreninger for artrose-pasienter (våre fysioterapeuter er autoriserte AktivA terapeuter)

Del: