Akupunktur

Akupunktur er en av de mest brukte komplementære eller alternative behandlingsformene i Norge. Akupunktur er en del av tradisjonell kinesisk medisin. Med medisinsk akupunktur menes at akupunkturen utøves som en integrert del av medisinsk virksomhet hos offentlig godkjente faggrupper i det norske helsevesenet. Moderne vestlige medisinske teorier utgjør et rammeverk for anvendelsen av akupunktur. Sykdom og smerte kan skyldes ubalanse i kroppens energisystem. Ved å stimulere med tynne nåler på bestemte punkter langs kroppens mange energibaner (meridianer) gjenoppretter akupunktøren balansen i kroppen.

 

Hvorfor akupunktur hos oss?

 • Smertetilstander av ulike typer
 • Muskel- skjelettplager
 • Hodepine og migrene
 • Nevrologiske tilstander
 • Gynekologiske plager f.eks. pms, menstruasjons- og klimakterieplager
 • Fordøyelsesplager, mage- og tarmproblemer, kvalme
 • Urinveislidelser
 • Luftveislidelser og bihuleproblemer
 • Allergier
 • Nedsatt immunforsvar
 • Problemer med kretsløp og blodsirkulasjon
 • Lettere former for psykiske plager
 • Stresstilstander og søvnproblemer

 

 

Del: