Tjenester

Ultralyd Undersøkelse

Ultralyd Undersøkelse

14632927_1327830923917745_5599318476428110183_n Informasjon om ultralyd undersøkelse:   Ved hjelp av ultralyd så kan kiropraktoren se inn mot dine knokler og ledd det vil si leddbånd, sener, bindevev, slimposer og muskelvev. Sammenlikningsbilder av frisk side hjelper kiropraktoren med å bedømme om de funnene som gjøres på bildene er relevant for dine plager. Før en skanning med ultralydapparatet gjennomføres, tar kiropraktoren opp en grundig sykehistorie og gjør en relevant klinisk undersøkelse. Basert på de funnene som gjøres vil kiropraktoren søke å bekrefte eller avkrefte sine vurderinger ved hjelp av bildene ultralydskanneren kan produsere.   Hva kan man se på ultralydbildene? Det er en rekke patologiske tilstander en erfaren kliniker kan se på ultralydbilder. De vanligste tilstandene man ser etter er skader på muskel og bindevev, innvekst av blodkar og nerver i senevev som kan indikere inflammasjon, deponering av kalk i muskel- og senevev og forstørrede slimposer. Det er også vanlig å se etter væskedannelser som kan indikere skadet vev.   Hva er en dynamisk undersøkelse? En dynamisk undersøkelse er en undersøkelsen som gjennomføres med bevegelse. Ultralydskanneren er det eneste verktøyet som kan gi bilder av pasientens "innside" under bevegelse. Dette gir undersøkelsen en rekke fordeler, da det ikke er all patologi(skader) som vil synes på et bilde tatt når pasienten ligger stille. Bilder tatt under bevegelse gir også fysioterapeuten muligheten til å vurdere leddbevegelse og aktivisering av de forskjellige musklene.   Ultralyd undersøkelse + trykkbølge = sant For at behandlingsresultatet med trykkbølger skal bli best mulig så er det viktig at mest mulig av den energien trykkbølgene genererer treffer rett område. Med ultralydbilder av skaden, så kan kiropraktoren eller fysioterapeuten bedre avgjøre hvor man skal fokusere behandlingen. Dette gir langt bedre resultater enn når trykkbølgene rettes mot "vanlige" skadesteder eller etter kun smerteprovokasjon.   Ultralyd kan måle effekten av behandlingen. Med ultralyd så kan kiropraktoren gi deg et objektivt mål på din fremgang i rehabiliteringen. Man tar normalt sett bilder under en av de første konsultasjonene, og har på den måten er godt utgangspunkt å vurdere vevets forandring mot slutten av behandlingsserien. Et eksempel på dette kan være at man måler tykkelsen på Akilles-senen inn mot hælbeinet. En hoven og skadet sene vil være tykkere på ultralydbildene og ha en mørkere farge enn frisk side grunnet væskeansamling i vevet.   Er ultralydbølgene skadelige? Ultralydteknikken som benyttes på Klinikk Selsaas er akkurat den samme som benyttes hos legen når man er gravid. Den er derfor helt uskadelig og uten bivirkninger. I motsetning til røntgen og CT hvor det benyttes stråling, så benytter ultralyd apparatet seg av lydbølger som reflekteres tilbake til maskinen når de treffer forskjellige typer vev under huden din. En avansert datamaskin tolker disse lydbølgene og tegner et bilde på skjermen som viser hva som kan ses under proben som holdes mot huden.   Ultralyd vs MR/CT/Røntgen: Ultralydskanneren kan ikke se igjennom skjelettet ditt, og kan derfor ikke benyttes til å vurdere tilstander inne i leddene. Til dette må man enten benytte MR (magnetrøntgen), CT eller røntgen. Disse tre bildediagnostikkvektøyene har forskjellige kvaliteter som gjør dem mer eller mindre egnet til ta bilder av våre ledd. Ultralyd kan derfor ikke benyttes til å se etter f eks prolaps i ryggen eller skader på kneets korsbånd. Med en ultralydscanner så får man en billig, dynamisk undersøkelse av de strukturene som påvirker våre ledd, og som står for de aller fleste smerteproblemene vi opplever i i jobb, i hverdagen og i idrett. Dette kan vi vurdere hos Klinikk Selsaas og du kan bli henvist til videre undersøkelser hvis det er nødvendig.
Fysioterapi

Fysioterapi

FYSIOTERAPI •    Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og deres kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. De kan være med på å optimalisere bevegelsesfunksjon og livskvalitet innenfor både helsefremmede, forebyggende, behandlede og rehabiliterende virksomhet. De har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk, og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom. Våre fysioterapeuter kan behandle individuelt eller i grupper. Ved et førstegangsbesøk blir det lagt av 45 min til grundig undersøkelse og diagnostisering, for å finne frem til en helhetlig og hensiktsmessig behandlings plan. Deretter vil det være påfølgende behandlingstimer på 30 min hvor fysioterapeuten har en-til-en behandling med pasienten. Hos våre fysioterapeuter er det kort ventetid. Ved vår klinikk trenger du ikke henvisning fra fastlege for å oppsøke våre fysioterapeuter. Siden dette er en privat tverrfaglig klinikk, så har ikke våre fysioterapeuter statlig driftstilskudd. Vi er derimot knyttet opp mot de fleste forsikringsselskaper og blir dekket gjennom flere helseforsikringer. Fysioterapeutene behandler: •    Idrettsskader •    forstuvninger •    belastningslidelser •    postoperativ behandling •    ryggsmerter •    senebetennelser •    muskelfestebetennelser •    bekkenløsning •    isjias •    hoftesmerter •    knesmerter •    fot/ankel/håndleddsmerter •    hodepine •    Våre fysioterapeuter bruker ulike typer tilnærminger •    - Bløtvevsbehandling med massasje og tøyninger •    - Triggerpunktsbehandling og dry needling (nåler i triggerpunkt) •    - Mobiliserende teknikker •    - Redcord/slyngebehandling •    - Taping med kinesiotape og sportstape •    - Oppsett av treningsprogram for spesifikk plage eller for generelt bedre fysisk form •    - Avspenning og stressmestring gjennom pusteteknikker og bevisstgjøring •    - Såletilpasning f.eks. ved fot ankel og kneplager •    - Gruppetreninger for artrose-pasienter (våre fysioterapeuter er autoriserte AktivA terapeuter)
Ernæringsfysiolog, master i klinisk ernæring

Ernæringsfysiolog, master i klinisk ernæring

En ernæringsfysiolog med master i klinisk ernæring  har spesiell kompetanse om sammenhengen mellom kosthold og helse basert på evidensbasert vitenskap. En ernæringsfysiolog er utdannet til å kunne vurdere ernæringsbehov basert på din helsesituasjon, livsstil og preferanser. Ved Klinikk Selsaas kan du få kostveiledning av ernæringsfysiolog enten det gjelder forbedring av helse ved sunnere kosthold eller vektreduksjon. Vi vil hjelpe deg til å få en bedre forståelse for hvilken betydning de ulike matvarene og næringsstoffene har for deg og ditt kosthold. Uansett hvordan ditt utgangspunkt og din livssituasjon er, kan en ernæringsfysiolog gi deg gode råd om kostholdsendringer som vil kunne forbedre din helse og livskvalitet. Ernæringsfysiologene på Klinikk Selsaas vil kunne hjelpe deg til å få kontroll på egen helse gjennom individuell kostveiledning.   Inbody 720 Få en komplett og presis analyse av din kroppssammensetning med Inbody 720 hos Klinikk Selsaas. Dette kan  være ideelt før du går i gang med en vektreduksjon eller starter med en opptreningsfase. Resultatene fra Inbody kan du bruke til å skreddersy din kostplan og treningsopplegg. I etterkant kan du ta en ny måling og se svart på hvitt hvilke aspekter av din helse som har forbedret seg. Bedre motivasjon for videre fremgang finnes ikke! InBody 720 er et måleinstrument som ved hjelp av bioelektrisk motstandsanalyse sender svake elektriske signaler gjennom menneskekroppen og kartlegger muskelmasse, fettprosent, stoffskifte, kroppsbalanse osv. Testen tar bare et par minutter, er helt trygg og meget nøyaktig. Studier utført konkluderer med at Inbody er meget nøyaktig, pålitelig og gir reproduserbare resultater, samt er et nyttig verktøy for kroppssammensetningsanalyser. InBody 720 måler
 • Skjelettmuskulatur
 • Fettfri kroppsvekt
 • Fordeling og balanse av musklulatur
 • Viceralt fett
 • Fett i kg og prosent
 • Hvilestoffskifte
 • Idealvekt
 • Kroppsbalanse
 • med mer..
  Viktig før du tar Inbody analysen: 1. Analysen bør ikke utføres like etter et måltid - I tilfeller der testpersonen nettopp har spist, bør testen utsettes ca to timer fordi mengden av mat vil beregnes som vekt, og dermed kan påvirke analysen og gi unøyaktige resultater. 2. Toalettbesøk før analysen 3. Unngå trening rett før analysen 4. Unngå badstu eller dusj rett før analysen 5. Unngå analyse ved menstruasjon 6. Re-testing krever samme forutsetninger som forrige test - Nye analyser bør utføres under tilsvarende forutsetninger som første gang for å gi nøyaktige og konsise resultatforutsetninger.   Priser; Vennligst ring klinikken 52716000
Trykkbølge behandling

Trykkbølge behandling

Her på klinikken behandler vi også med trykkbølgebehandling. Trykkbølgebehandling, eller rESWT som det kalles på fagspråket, er et effektivt alternativ for pasienter med kroniske lidelser, der man unngår bruk av kirurgiske inngrep, kortison sprøyter eller bruk av medikamenter. Behandlingen er derfor uten bivirkninger. En kronisk lidelse er en skade som kroppens naturlige helingsmekanismer har sluttet å behandle selv. De høyfrekvente trykkbølgeslagene trenger ned og inn i det skadede vevet, og kroppen reagerer på dette med å øke blodsirkulasjonen og stoffskiftet rundt skadeområdet. Dette stimulerer kroppens egen evne til å reparere seg selv. Det er vanlig å oppleve umiddelbar smertelindring og dermed bedret bevegelse. Trykkbølgebehandling retter seg mot følgende kjente diagnoser/lidelser:
 • Musearm
 • Tennisalbue
 • Golfalbue
 • Kalkskulder
 • Hoftesmerter
 • Runners knee – vondt over kneet
 • Jumpers knee – vondt under kneet
 • Smerter i Akilles sene
 • Belastningsskader under foten/hæl spore
 • Skulderplager som kalkskulder
Mediyoga

Mediyoga

Mediyoga er en terapeutisk yogaform som har sin opprinnelse fra klassisk kundaliniyoga, en svært gammel yogaform fra nord India og Tibet. Dette yogiske system er utviklet utifra resultatene av vitenskapelige studier over hele verden. Mediyoga brukes nå på over 60 helseinstitusjoner i Sverige, innen somatikk og psykiatri, i spesialist- og primærhelsetjenesten. Flere store svenske bedrifter bruker Mediyoga i rehabilitering av sine ansatte og iforebyggende helsearbeid. Mere enn 35 000 personer i over 250 bedrifter har blitt introdusert til Mediyoga. For eksempel Astra-Zeneca, Stockholms kommune, SAS, Posten, Philips, Ericsson, m.fl.

Mediyoga omfatter ulike program og meditasjoner og er et terapeutisk system som kan brukes ved rehabilitering for grupper med ulike behov, for eksempel astmatikere, utbrenthet, ulike former av rygg- og nakkeproblemer, hjertelidelser, søvnforstyrrelser, spiseforstyrrelser, Parkinson, MS, migrene, lungesykdommer m.m. Mediyoga kan også skreddersys for den enkeltes spesifike behov i individuelle timer eller brukes i åpne klasser. Mediyoga består av korte og enkle yogaprogram der fysiske øvelser kombineres med dyptvirkende meditasjon, konsentrasjons- og pusteteknikker. Alle øvelser utføres alltid med utgangspunkt i individets evne og kapasitet. Derfor kan også svært utmattede og kronisk syke personer delta i utøvelsen av Mediyoga.

Pusten spiller en viktig og grunnleggende rolle i Mediyoga. Hos de fleste mennesker er pusten en ubevisst funksjon. Pusten er et direkte avtrykk av ulike følelsesmessige tilstander. Er vi oppjaget, puster vi raskt og overflatisk. Er vi rolige, puster vi dypere med roligere åndedrag. En bevisst forandring av pusten påvirker hvordan vi har det og kan skape fysisk, mental og emosjonell harmoni inni oss. Yogaøvelsene, som utføres langsomt og kontrollert, er egnet til å utvikle fysisk smidighet, skape mental avspenning og gi innsikt. Yogatreningen gir smidig, utholdende muskulatur, påvirker fordøyelsen og hormonbalansen, gir et sterkere og mer utholdende nervesystem,balanserer høyre og venstre hjernehalvdel mot hverandre og forbedrer søvnen - og mye mer.

Det er helt klart at du definitivt får noen tydelige målbare effekter, både fysisk, mentalt og emosjonelt av din yogatrening. Det viktigste med yogatreningen er å lære seg å lytte til sitt indre. Det handler om å bygge opp en bevissthet om kroppen, spenninger og adferdmønster.

Opptrening/ trening på klinikken

Opptrening/ trening på klinikken

Personlig trening / treningsveiledning En personlig trener tilpasser treningen til hver enkelt, hvor man får et skreddersydd opplegg etter hva som er målsettingen. Både nybegynnere og viderekomne kan benytte seg av en personlig trener. En personlig trener kan hjelpe deg med:
 • Å komme i gang med trening
 • Opptrening / rehabilitering
 • Vektnedgang / Overvekt
 • Livsstilsendring
 • Å gå opp i vekt
 • Å få økt styrke, en bedre utholdenhet, balanse og koordinasjon
 • Veilede i forhold til riktig teknikk / intensitet
 • Å presse deg til å yte litt ekstra

Funksjonell vurdering

For å kunne skreddersy et individuelt treningsprogram, utførers det en funksjonell vurdering i forkant. Det legges vekt på stabilisering av ryggsøylen og bekkenet, samt aktivering av kjernemuskulatur. Stabilitet rundt skulderleddet, nakken, hofter, knær og ankler er også noe som testes. Testresultatene ligger til grunn for valg av treningsøvelser og treningsnivå / intensitet. Det anbefales at eventuelle «vondter»/skader undersøkes av fysioterapeut eller kiropraktor før det settes i gang med trening. Gruppetrening Å trene sammen med andre kan virke ekstra motiverende. Du vil få god veiledning under treningen, og personlig treneren vil sørge for variasjon, mestring og økt treningsglede.
 • Seniortrening: En effektiv og morsom trening som passer for alle over 60 år. Det legges vekt på balanse, stabilitet og funksjonelle øvelser.
 
 • Sirkeltrening En effektiv treningsform hvor vi kombinerer flere øvelser i en bestemt rekkefølge. Her er det fokus på både styrketrening, fettforbrenning og økning av utholdenhet. NB! Passer for alle.
Akupunktur

Akupunktur

Akupunktur er en av de mest brukte komplementære eller alternative behandlingsformene i Norge. Akupunktur er en del av tradisjonell kinesisk medisin. Med medisinsk akupunktur menes at akupunkturen utøves som en integrert del av medisinsk virksomhet hos offentlig godkjente faggrupper i det norske helsevesenet. Moderne vestlige medisinske teorier utgjør et rammeverk for anvendelsen av akupunktur. Sykdom og smerte kan skyldes ubalanse i kroppens energisystem. Ved å stimulere med tynne nåler på bestemte punkter langs kroppens mange energibaner (meridianer) gjenoppretter akupunktøren balansen i kroppen.   Hvorfor akupunktur hos oss?
 • Smertetilstander av ulike typer
 • Muskel- skjelettplager
 • Hodepine og migrene
 • Nevrologiske tilstander
 • Gynekologiske plager f.eks. pms, menstruasjons- og klimakterieplager
 • Fordøyelsesplager, mage- og tarmproblemer, kvalme
 • Urinveislidelser
 • Luftveislidelser og bihuleproblemer
 • Allergier
 • Nedsatt immunforsvar
 • Problemer med kretsløp og blodsirkulasjon
 • Lettere former for psykiske plager
 • Stresstilstander og søvnproblemer
   
Muskelterapi og massasje

Muskelterapi og massasje

Muskelterapi og massasje er behandlingsteknikker med lange tradisjoner. En muskelterapeut sitt viktigste oppgave er å løse opp spenninger i muskulaturen. Spenningene kan oppstå på grunn av dårlig arbeidsstilling eller overanstrengelse, men kan også ha mer følelsesmessige årsaker som stress, sinne, og angst. Slike spenninger setter seg i kroppen og kan gi smerter i f.eks. rygg, skuldre, nakke, hofter og knær. Ulike former for massasje fra en muskelterapeut er en av de viktigste behandlingsmetodene mot muskelspenninger og har stor betydning for velvære for kropp og sjel. Regelmessig muskelterapi av en muskelterapeut fører dessuten til økt lymfesirkulasjon senket blodtrykk, høyere stresstoleranse, høyere smertetoleranse, bedre kontakt med muskulatur og forbedret koordinasjon.   På Klinikk Selsaas har  en muskelterapeut et nært samarbeide med øvrige terapeuter ved klinikken, og jobber særlig tett med kiropraktorene.  
Kiropraktor

Kiropraktor

En kiropraktor er en offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.   Autoriserte kiropraktorer har 5 års universitetsutdannelse fra godkjente læresteder + 1 år turnus Norge. Kiropraktoren har sykemeldingsrett og rekvisisjons/henvisningsrett til legespesialist, fysioterapeut eller bilde rdiagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT.   Behandlingen er kunnskapsbasert og inkluderer ulike manuelle grep og teknikker, fysiske og kognitive øvelser, samt informasjon og veiledning. Så, med andre ord, ikke bare kiropraktisk justering/manipulasjon som mange tror. Dette er problemstillinger som mange oppsøker kiropraktor for:
 • Akutte eller vedvarende korsryggs- eller brystryggsmerter
 • Isjias og skiveproblematikk
 • Akutte eller vedvarende nakkesmerter
 • Hodepine
 • Kjevesmerter, klikkende og/eller begrenset gap
 • Skuldersmerter
 • Svimmelhet
 • Akutte eller vedvarende idrettsskader
 • Smerter/nedsatt funksjon i ekstremiteter: f. eks albue, håndledd, hofter, kne, ankel og fot
 • Spedbarnskolikk, problemer ved amming, mm     På klinikk Selsaas jobber  kiropraktorene tett med de andre helseprofesjonene på klinikken. Ved behov blir det iverksatt et tverrfaglig behandlingsforløp mellom de aktuelle profesjonene for å få pasienten raskest mulig tilbake til ønsket tilstand.
 • Vi er alle medlem av Norsk Kiropraktor Forening
 •  

Vi tilbyr:

Del: