Om oss

Klinikk Selsaas og KS Trening

Klinikk Selsaas Äpnet dÞrene i SÞrhauggaten 128 i 2008. Den gang var det kun en kiropraktor og en fysioterapeut. Etter som Ärene har gÄtt har klinikken utvidet. Vi er i dag en tverrfaglig klinikk bestÄende av 10 stk. som har som oppgave Ä levere kvalitet til et hvert behandlings opplegg innenfor vÄre felter.

Som tverrfaglig klinikk er det viktig Ä kunne se pasienter i et helthetsperspektiv. Mange plager er sammensatt av flere komponenter. Alt fra kosthold, aktivitet- og sÞvnmÞnster til fysiske/psykiske faktorer. Noen diagnoser vil kunne lÞses med fÄ behandlingstimer av en terapeut, andre diagnoser derimot, krever et stÞrre behandlings opplegg hvor flere terapeuter samarbeider. Hos  Klinikk Selsaas skreddersyr vi et behandlingsopplegg som passer til deg.

I dag holder vi til i 2 etasje i flotte lyse lokaler  ved RennesÞygaten 16, vis a vis Biltilsynet og sÞr for FelleskjÞpet.

I tillegg til behandling pÄ klinikken tilbyr vi etter avtale tjenester pÄ bedrifter.

Klinikk Selsaas Äpnet dÞrene i SÞrhauggaten 128 i 2008. Den gang var det kun en kiropraktor og en fysioterapeut. Etter som Ärene har gÄtt har klinikken utvidet. Vi er i dag en tverrfaglig klinikk bestÄende av 10 stk. som har som oppgave Ä levere kvalitet til et hvert behandlings opplegg innenfor vÄre felter.

Som tverrfaglig klinikk er det viktig Ä kunne se pasienter i et helthetsperspektiv. Mange plager er sammensatt av flere komponenter. Alt fra kosthold, aktivitet- og sÞvnmÞnster til fysiske/psykiske faktorer. Noen diagnoser vil kunne lÞses med fÄ behandlingstimer av en terapeut, andre diagnoser derimot, krever et stÞrre behandlings opplegg hvor flere terapeuter samarbeider. Hos  Klinikk Selsaas skreddersyr vi et behandlingsopplegg som passer til deg.

I dag holder vi til i 2 etasje i flotte lyse lokaler  ved RennesÞygaten 16, vis a vis Biltilsynet og sÞr for FelleskjÞpet.

I tillegg til behandling pÄ klinikken tilbyr vi etter avtale tjenester pÄ bedrifter.

med fokus pÄ livskvalitet