Om oss

Klinikk Selsaas og KS Trening

Klinikk Selsaas åpnet dørene i Sørhauggaten 128 i 2008. Den gang var det kun en kiropraktor og en fysioterapeut. Etter som årene har gått har klinikken utvidet. Vi er i dag en tverrfaglig klinikk bestående av 10 stk. som har som oppgave å levere kvalitet til et hvert behandlings opplegg innenfor våre felter.

Som tverrfaglig klinikk er det viktig å kunne se pasienter i et helthetsperspektiv. Mange plager er sammensatt av flere komponenter. Alt fra kosthold, aktivitet- og søvnmønster til fysiske/psykiske faktorer. Noen diagnoser vil kunne løses med få behandlingstimer av en terapeut, andre diagnoser derimot, krever et større behandlings opplegg hvor flere terapeuter samarbeider. Hos  Klinikk Selsaas skreddersyr vi et behandlingsopplegg som passer til deg.

I dag holder vi til i 2 etasje i flotte lyse lokaler  ved Rennesøygaten 16, vis a vis Biltilsynet og sør for Felleskjøpet.

I tillegg til behandling på klinikken tilbyr vi etter avtale tjenester på bedrifter.

Klinikk Selsaas åpnet dørene i Sørhauggaten 128 i 2008. Den gang var det kun en kiropraktor og en fysioterapeut. Etter som årene har gått har klinikken utvidet. Vi er i dag en tverrfaglig klinikk bestående av 10 stk. som har som oppgave å levere kvalitet til et hvert behandlings opplegg innenfor våre felter.

Som tverrfaglig klinikk er det viktig å kunne se pasienter i et helthetsperspektiv. Mange plager er sammensatt av flere komponenter. Alt fra kosthold, aktivitet- og søvnmønster til fysiske/psykiske faktorer. Noen diagnoser vil kunne løses med få behandlingstimer av en terapeut, andre diagnoser derimot, krever et større behandlings opplegg hvor flere terapeuter samarbeider. Hos  Klinikk Selsaas skreddersyr vi et behandlingsopplegg som passer til deg.

I dag holder vi til i 2 etasje i flotte lyse lokaler  ved Rennesøygaten 16, vis a vis Biltilsynet og sør for Felleskjøpet.

I tillegg til behandling på klinikken tilbyr vi etter avtale tjenester på bedrifter.

med fokus på livskvalitet