Inbody 720

Få en komplett og presis analyse av din kroppssammensetning med Inbody 720 hos Klinikk Selsaas. Dette kan  være ideelt før du går i gang med en vektreduksjon eller starter med en opptreningsfase. Resultatene fra Inbody kan du bruke til å skreddersy din kostplan og treningsopplegg. I etterkant kan du ta en ny måling og se svart på hvitt hvilke aspekter av din helse som har forbedret seg. Bedre motivasjon for videre fremgang finnes ikke!

InBody 720 er et måleinstrument som ved hjelp av bioelektrisk motstandsanalyse sender svake elektriske signaler gjennom menneskekroppen og kartlegger muskelmasse, fettprosent, stoffskifte, kroppsbalanse osv. Testen tar bare et par minutter, er helt trygg og meget nøyaktig. Studier utført konkluderer med at Inbody er meget nøyaktig, pålitelig og gir reproduserbare resultater, samt er et nyttig verktøy for kroppssammensetningsanalyser.

InBody 720 måler

  • Skjelett og muskulatur
  • Fettfri kroppsvekt
  • Fordeling og balanse av muskulatur
  • Viceralt fett
  • Fett i kg og prosent
  • Hvilestoffskifte
  • Idealvekt
  • Kroppsbalanse
  • med mer..

Viktig før du tar Inbody analysen:

1. Analysen bør ikke utføres like etter et måltid
I tilfeller der testpersonen nettopp har spist, bør testen utsettes ca to timer fordi mengden av mat vil beregnes som vekt, og dermed kan påvirke analysen og gi unøyaktige resultater.

2. Toalettbesøk før analysen

3. Unngå trening rett før analysen

4. Unngå badstu eller dusj rett før analysen

5. Unngå analyse ved menstruasjon

6. Re-testing krever samme forutsetninger som forrige test
Nye analyser bør utføres under tilsvarende forutsetninger som første gang for å gi nøyaktige og konsise resultatforutsetninger.

Del: