LIVSKVALITET

Osteoporose (beinskjørhet) er en sykdom hvor strukturene i beinvevet endres ved tap av kalsiumsalter, beinmineraltettheten blir mindre og dermed er man mer utsatt for brudd.

Dette kan vi dele inn i to kategorier; primær osteoporose som skyldes naturlig aldring, overgangsalder og levevaner. Etter overgangsalderen har kvinner nedsatt østrogenproduksjon, og dette øker risikoen for å utvikle beinskjørhet. Aldersbetinget osteoporose oppstår i høyere alder og rammer begge kjønn. Dette skyldes tap av beinmasse. Sekundær osteoporose skyldes visse sykdommer og kan f.eks tilskrives behandling med enkelte legemidler.

 

Risikofaktorer

Her finnes det flere faktorer vi ikke påvirke, bl.a arv, høy alder, kjønn (kvinner er mer utsatt) tidlig overgangsalder og tidligere brudd. Faktorer som vi selv kan påvirke er røyking, høyt alkoholforbruk, fysisk inaktivitet, lite sol, næringsmangel og lav vekt. For mye og hard trening i kombinasjon med for lite næringsinntak, spesielt hos kvinner, har en negativ påvirkning ved tap av menstruasjon og lavere østrogennivåer, som igjen vil øke nedbrytningen av beinvev.

 

Symptomer

Beinskjørhet i seg selv gir ikke smerter. Det er kun dersom man får et brudd, at man kan oppleve smerter. Bruddet vil gro etter 2-4 mnd (avhengig av alder), og som regel forsvinner smertene etter dette. De fleste brudd oppstår i ryggsøylen, håndleddet og lårhalsen. Osteoporose vil kunne påvises på en spesiell beinmassemåling (DXA scanning) som måler beinmineraltettheten i skjelettet.

 

Hva kan man gjøre for å forebygge beinskjørhet?

For å forebygge best mulig, kan man se på sine levevaner når det gjelder fysisk aktivitet og kostholdGjennom et sunt og balansert kosthold, bør man sørge for å få i seg tilstrekkelig med kalsium og d-vitamin. Bein består hovedsakelig av mineralet kalsium, og for at du skal kunne ta opp dette fra maten trenger kroppen vitamin D. Gode kilder til kalsium er bl.a melkeprodukter som melk, yoghurt og mørkegrønne grønnsaker som spinat. D-vitamin produseres av kroppen selv når vi blir utsatt for sollys. På vinteren når det er mindre sol her i Norge, kan det være lurt å få i seg vitamin D gjennom andre kilder som f.eks tilskudd.

 

Trening ved beinskjørhet

Beinvev er ikke et “dødt” materiale. Vevet består av levende celler og er avhengig av belastning for å beholde styrken. Vi merker raskt at muskulaturen vår svekkes når den holdes i ro over tid. Det samme skjer med skjelettet vårt hvis det ikke belastes.

Fysisk aktivitet vil hjelpe deg med beinskjørhet. Dette er fordi vi gjennom oppveksten har utsatt skjelettet vårt for mekanisk belastning, og dette har bidratt til å øke beinmassen. Når vi blir 35 år og eldre, brytes det ned mer beinmasse enn det bygges opp. Derfor er det viktig å fortsette med å utsette skjelettet for trening for å bevare den beinmassen vi allerede har og begrense videre tap av beinmasse.

 

Hvordan skal du trene?

For å opprettholde styrken i skjelettet, er det vektbærende trening som er det rette valget. Eksempel på slik trening er styrketrening, jogging, turgåing mm. Til sammenligning er svømming og sykling bra for kondisjonen, men effekten på skjelettet er liten. Videre er det viktigere jo eldre man blir, å ha et fokus på balansetrening for å forebygge risikoen for fall.

 

Har du beinskjørhet og er usikker på hvordan du skal trene? Ta kontakt med oss på Klinikk Selsaas, så vil vi være behjelpelige med å tilpasse et treningsprogram spesifikt rettet mot deg.

 

Referanser brukt i artikkelen

 

  1. https://tillerfysioterapi.no/osteoporose/
  2. https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/beinskjorhet-osteoporose/beinskjorhet-oversikt/
  3. https://sml.snl.no/osteoporose

https://helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/benskjorhet-osteoporose